Cây lộc vừng giống

Cây lộc vừng giống được trồng làm cây cảnh, trang trí cảnh quan đô thị

Advertisements